چاپ کردن این صفحه

مهندس، زاده رحمانی فرماندار بافق با حضور در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با رئیس این سازمان دیدار کرد.
وی به پتانسیل های کشاورزی شهرستان بافق و کارکرد موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ بر نقش این سازمان برای آموزش و بهبود سطح کیفی کشاورزان و دامداران شهرستان بافق اشاره کرد و گفت: حضور موثر سازمان و اعضای با تجربه، سبب تقویت بخش کشاورزی و جز عوامل موثر در انتقال دانش به بهره برداران خواهد شد چرا که تقویت نیروی انسانی بعنوان موثرترین عامل توسعه محسوب می گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در این دیدار ضمن خیرمقدم؛ از حضور آقای مهندس زاده رحمانی قدردانی کرده وحضور اعضای سازمان در بین مدیران ارشد استان را باعث افتخار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانست.
مهندس خلف باغی با بیان اینکه حضور این افراد به پایداری بخش کشاورزی و مهندسی شدن تولید کمک خواهد کرد به پتانسیل های این سازمان برای به ثمر نشاندن استعدادهای شهرستان های استان نیز اشاره کرد.
وی در این دیدار آمادگی سازمان متبوع خود را در همکاری های موثر اعلام کرد و بر حمایت و پیگیری وظایف این سازمان در زمینه های رشد و توسعه بخش کشاورزی تاکید نمود.