چاپ کردن این صفحه

‍ 

اولین جلسه هیات بدوی انتظامی سازمان در سال 98 نوزدهم خردادماه با حضور آقایان مهندس سجادی پور رییس سازمان جهاد کشاورزی، مهندس خلف باغی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، آخوندی قاضی هیات بدوی سازمان، دکتر امامی کارشناس هیات بدوی و سرکار خانم دشتی کارشناس حقوقی و دبیر هیات بدوی در دفتر رییس سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.

در این جلسه مهندس خلف باغی بعنوان رئیس هیات بدوی و دکتر امامی بعنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

✅همچنین در این جلسه یک پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

✅لازم به ذکر است به موجب ماده 24 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی به منظور رسیدگی تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی هیات های بدوی انتظامی در استان ها و هیات عالی انتظامی در محل سازمان مرکزی تشکیل می شود

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 30 خرداد 1398