چاپ کردن این صفحه

در راستای تصویب مصوبه «دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحیت اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی

کشاورزی و منابع طبیعی کشور اعضای کمیته صدور پروانه اشتغال نظام مهندسی استان یزد به شرح زیر انتخاب شدند.- اقای مهندس خلف باغی به عنوان رییس سازمان
- اقای دکتر دلاوری پور بعنوان معاون آموزشی
- اقای مهندس حاتمی زاده بعنوان نماینده شورا
-آقای مهندس سلیم بعنوان کارشناس خبره
- خانم مهندس فلاح نژاد بعنوان کارشناس خبره


? در اینجا به گوشه ای از وظایف این کمیته اشاره میشود:

 

☑️ رعایت دستور العمل، ضوابط و مقررات مصوب شورای مرکزی در ارتباط با صدور پروانه اشتغال


☑️ بررسی تقاضای عضو متقاضی و صلاحیت های مورد درخواست


☑️ تصمیم گیری در خصوص صدور و تمدید اعتبار پروانه اشتغال


☑️ ابطال پروانه اشتغال صادره بر اساس آرای هیات های بدوی و یا عالی انتظامی سازمان


☑️ انعکاس موارد تخلف عضو به سازمان استان جهت طرح در هیات های بدوی و یا عالی انتظامی سازمان

آخرین ویرایش در یکشنبه, 12 خرداد 1398