چاپ کردن این صفحه

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان یزد بر اساس تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی استان از سال۹۵ در زمینه فرآیند اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار فعالیت خود را بشرح زیر پیگیری و انجام داده است:
☑️ تشکیل پرونده جهت متقاضیان آبیاری در قالب پروژه یابی، امکان سنجی، بازدید، اخذ استعلام ها و تهیه نقشه utm توسط شرکت های فنی مهندسی
☑️ بررسی و تکمیل پرونده ها و ارسال به کمیته فنی استان جهت تایید و تخصیص اعتبار
☑️ تهیه قرارداد، انعقاد با پیمانکاران، مشاوران، ثبت قراردادها جهت طراحی و اجرا
☑️ شرکت در جلسات کمیته فنی ستاد آبیاری تحت فشار، کمیته مناقصات جهت تعیین پیمانکاران واجد شرایط جهت اجرا
☑️ پیگیری قرارداد حل اختلاف بین پیمانکاران و مشاوران با مجریان
➖حاصل فعایت های فوق تاکنون منجربه تشکیل و ارجاع 736 پرونده به مساحت 16748 هکتار طرح در مراحل مختلف گردیده که نقش شایانی در توسعه آبیاری تحت فشار در سطح استان یزد داشته است که مراتب تقدیر وتشکر مشاور محترم وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری را به همراه داشته است لذا سازمان نظام مهندسی استان یزد نیز بر خود ضروری می داند تا از کلیه عوامل اجرایی، مراکز خدمات کشاورزی و کارشناسان که در این امر یاری نموده اند تقدیر و تشکر نماید